1900 – מאג'ד
1901 – מאג'דה
1902 – מאגד
1903 – מאגדה
1904 – מאדי
1905 – מאהר
1906 – מאהרה
1907 – מאור
1908 – מאוריסיו
1909 – מאוריציו
1910 – מאזן
1911 – מאי
1912 – מאיה
1913 – מאינה
1914 – מאיס
1915 – מאיסה
1916 – מאיר
1917 – מאירה
1918 – מאלכ
1919 – מאלק
1920 – מאמון
1921 – מארון
1922 – מארי
1923 – מאריא
1924 – מאריה
1925 – מארק
1926 – מאשה
1927 – מבורך
1928 – מג'ד
1929 – מג'דולין
1930 – מג'די
1931 – מג'יד
1932 – מגד
1933 – מגדה
1934 – מגדולין
1935 – מגדי
1936 – מגדלנה
1937 – מגי
1938 – מדחת
1939 – מדי
1940 – מדיחה
1941 – מדינה
1942 – מדלין
1943 – מדלן
1944 – מדלנה
1945 – מהא
1946 – מהאר
1947 – מהדי
1948 – מהדיה
1949 – מהה
1950 – מהין
1951 – מהנא
1952 – מהנד
1953 – מהראן
1954 – מהרי
1955 – מואיד
1956 – מואיז
1957 – מואייד
1958 – מואמן
1959 – מואנס
1960 – מואפק
1961 – מוהנא
1962 – מוהנד
1963 – מוופק
1964 – מוזיין
1965 – מוזס
1966 – מוחי
1967 – מוחמד
1968 – מוחסן
1969 – מוטי
1970 – מוטל
1971 – מויסיי
1972 – מויסר
1973 – מוכרם
1974 – מולה
1975 – מולו
1976 – מולוקן
1977 – מולי
1978 – מומי
1979 – מונא
1980 – מונדר
1981 – מונה
1982 – מונזר
1983 – מוני
1984 – מוניב
1985 – מוניה
1986 – מוניק
1987 – מוניקה
1988 – מוניר
1989 – מונירה
1990 – מונתהא
1991 – מונתסר
1992 – מוסא
1993 – מוסה
1994 – מוסטפא
1995 – מוסטפה
1996 – מוסיה
1997 – מוסלח
1998 – מוסעב
1999 – מועאד
2000 – מועאז
2001 – מועד
2002 – מועין
2003 – מועתז
2004 – מועתסם
2005 – מופיד
2006 – מופידה
2007 – מופלח
2008 – מוצטפא
2009 – מור
2010 – מוראד
2011 – מוראל
2012 – מוראן
2013 – מורג
2014 – מורג'אן
2015 – מורד
2016 – מורדכי
2017 – מורי
2018 – מוריאל
2019 – מוריה
2020 – מורין
2021 – מוריס
2022 – מוריץ
2023 – מורל
2024 – מורן
2025 – מורסי
2026 – מושית
2027 – מושקא
2028 – מזי
2029 – מזיה
2030 – מזל
2031 – מזלה
2032 – מחאסן
2033 – מחלוף
2034 – מחמד
2035 – מחמוד
2036 – מטביי
2037 – מטויי
2038 – מטי
2039 – מטיאס
2040 – מטילדה
2041 – מטר
2042 – מי
2043 – מיאדה
2044 – מיאסה
2045 – מיאר
2046 – מיגל
2047 – מידד
2048 – מידן
2049 – מיה
2050 – מיח'איל
2051 – מיטב
2052 – מיטל
2053 – מיי
2054 – מייס
2055 – מייסא
2056 – מייסאא
2057 – מייסה
2058 – מייסון
2059 – מייסם
2060 – מייסר
2061 – מייק
2062 – מייקל
2063 – מיכאיל
2064 – מיכאל
2065 – מיכאלה
2066 – מיכה
2067 – מיכל
2068 – מילאד
2069 – מילה
2070 – מילי
2071 – מיליה
2072 – מילכה
2073 – מילן
2074 – מילנה
2075 – מימון
2076 – מימונה
2077 – מימי
2078 – מינא
2079 – מינדי
2080 – מינדל
2081 – מינה
2082 – מינו
2083 – מיס
2084 – מיסא
2085 – מיסאא
2086 – מיסה
2087 – מיסון
2088 – מיסלון
2089 – מיסם
2090 – מיסר
2091 – מיסרה
2092 – מיקה
2093 – מיקי
2094 – מירא
2095 – מיראל
2096 – מירב
2097 – מירבת
2098 – מירה
2099 – מירוות
2100 – מירון
2101 – מירוסלב
2102 – מירטה
2103 – מירי
2104 – מיריי
2105 – מירים
2106 – מירית
2107 – מירל
2108 – מירלה
2109 – מירן
2110 – מירנא
2111 – מירנה
2112 – מירפת
2113 – מישאל
2114 – מישה
2115 – מישיל
2116 – מישל
2117 – מישלין
2118 – מיתר
2119 – מכאל
2120 – מכלוף
2121 – מכס
2122 – מכרם
2123 – מלאך
2124 – מלאכי
2125 – מלאק
2126 – מלבינה
2127 – מלה
2128 – מלוינה
2129 – מלי
2130 – מליה
2131 – מליחה
2132 – מליסה
2133 – מלך
2134 – מלכה
2135 – מלכיאל
2136 – מלני
2137 – מלניה
2138 – מלסה
2139 – מלק
2140 – מלקו
2141 – מלקמו
2142 – ממדוח
2143 – מנא
2144 – מנאל
2145 – מנאר
2146 – מנדי
2147 – מנדל
2148 – מנהל
2149 – מנואל
2150 – מנוה
2151 – מנוחה
2152 – מנור
2153 – מנחם
2154 – מנטגבוש
2155 – מני
2156 – מניה
2157 – מננה
2158 – מנסור
2159 – מנפרד
2160 – מנצור
2161 – מנשה
2162 – מסגנאו
2163 – מסודי
2164 – מסיה
2165 – מסעד
2166 – מסעדה
2167 – מסעוד
2168 – מסעודה
2169 – מסעודי
2170 – מסרט
2171 – מעאלי
2172 – מעוז
2173 – מעיין
2174 – מעין
2175 – מערוף
2176 – מעתז
2177 – מעתסם
2178 – מצליח
2179 – מקס
2180 – מקסים
2181 – מראד
2182 – מראם
2183 – מרב
2184 – מרבת
2185 – מרגו
2186 – מרגוט
2187 – מרגיט
2188 – מרגלית
2189 – מרגנית
2190 – מרגרט
2191 – מרגרטה
2192 – מרגריט
2193 – מרגריטה
2194 – מרגרית
2195 – מרדכי
2196 – מרה
2197 – מרו
2198 – מרוא
2199 – מרואה
2200 – מרואן
2201 – מרוה
2202 – מרווא
2203 – מרוואן
2204 – מרווה
2205 – מרוות
2206 – מרום
2207 – מרון
2208 – מרוסיה
2209 – מרזוק
2210 – מרח
2211 – מרט
2212 – מרטה
2213 – מרטין
2214 – מרי
2215 – מריא
2216 – מריאטה
2217 – מריאל
2218 – מריאן
2219 – מריאנא
2220 – מריאנה
2221 – מריה
2222 – מריו
2223 – מריון
2224 – מריוס
2225 – מרילין
2226 – מרים
2227 – מרין
2228 – מרינה
2229 – מריק
2230 – מריקה
2231 – מרכוס
2232 – מרל
2233 – מרלין
2234 – מרלן
2235 – מרסדס
2236 – מרסיה
2237 – מרסיל
2238 – מרסל
2239 – מרסלה
2240 – מרסלו
2241 – מרעי
2242 – מרפת
2243 – מרצדס
2244 – מרצל
2245 – מרק
2246 – מרקו
2247 – מרקוס
2248 – מרקס
2249 – מרשה
2250 – מרתה
2251 – משה
2252 – משהור
2253 – משולם
2254 – משי
2255 – משיח
2256 – מתוקה
2257 – מתי
2258 – מתילדה
2259 – מתן
2260 – מתנאל
2261 – מתנה
2262 – מתניה
2263 – מתתיהו