2264 – נאאל
2265 – נאג'י
2266 – נאגי
2267 – נאדיא
2268 – נאדיה
2269 – נאדייה
2270 – נאדין
2271 – נאדר
2272 – נאדרה
2273 – נאהד
2274 – נאהדה
2275 – נאהי
2276 – נאוה
2277 – נאום
2278 – נאור
2279 – נאורה
2280 – נאורס
2281 – נאזם
2282 – נאיל
2283 – נאילה
2284 – נאיף
2285 – נאיפה
2286 – נאנסי
2287 – נאסים
2288 – נאסר
2289 – נאפז
2290 – נאצר
2291 – נארימאן
2292 – נאשד
2293 – נבאל
2294 – נבו
2295 – נבות
2296 – נביה
2297 – נביהה
2298 – נביל
2299 – נבילה
2300 – נבין
2301 – נג'אח
2302 – נג'את
2303 – נג'דיה
2304 – נג'וא
2305 – נג'ואן
2306 – נג'וד
2307 – נג'וה
2308 – נג'יב
2309 – נג'יבה
2310 – נג'יה
2311 – נג'לא
2312 – נג'לה
2313 – נג'ם
2314 – נג'מה
2315 – נגאח
2316 – נגאת
2317 – נגה
2318 – נגוא
2319 – נגואן
2320 – נגוה
2321 – נגווה
2322 – נגיב
2323 – נגיה
2324 – נגייה
2325 – נגלא
2326 – נגלה
2327 – נגם
2328 – נגמה
2329 – נדא
2330 – נדאא
2331 – נדאל
2332 – נדב
2333 – נדה
2334 – נדז'דה
2335 – נדיה
2336 – נדים
2337 – נדין
2338 – נדיר
2339 – נדרה
2340 – נהא
2341 – נהאד
2342 – נהאי
2343 – נהאיה
2344 – נהאל
2345 – נהוראי
2346 – נהיד
2347 – נהיל
2348 – נהלא
2349 – נהלה
2350 – נואל
2351 – נואף
2352 – נואר
2353 – נוגה
2354 – נוה
2355 – נוהא
2356 – נוהאד
2357 – נוהה
2358 – נוואל
2359 – נווה
2360 – נוזהה
2361 – נוח
2362 – נוי
2363 – נויה
2364 – נוית
2365 – נונה
2366 – נועה
2367 – נועם
2368 – נוף
2369 – נופה
2370 – נופית
2371 – נופר
2372 – נור
2373 – נורא
2374 – נוראלדין
2375 – נוראן
2376 – נורברט
2377 – נורה
2378 – נורהאן
2379 – נורי
2380 – נוריאל
2381 – נוריה
2382 – נורית
2383 – נורמה
2384 – נורמן
2385 – נזאר
2386 – נזהה
2387 – נזי
2388 – נזיה
2389 – נזיהה
2390 – נזימה
2391 – נזיר
2392 – נזירה
2393 – נזמי
2394 – נזמיה
2395 – נזמייה
2396 – נח
2397 – נחה
2398 – נחום
2399 – נחמה
2400 – נחמיה
2401 – נחמן
2402 – נחשון
2403 – נטאלי
2404 – נטי
2405 – נטלה
2406 – נטלי
2407 – נטליה
2408 – נטע
2409 – נטעלי
2410 – נטשה
2411 – ניב
2412 – ניבאל
2413 – ניבה
2414 – ניבין
2415 – ניג'מה
2416 – ניגמה
2417 – נידא
2418 – נידאא
2419 – נידאל
2420 – ניהאד
2421 – ניהאי
2422 – ניהאיה
2423 – ניהאל
2424 – ניווין
2425 – ניוין
2426 – ניוסיה
2427 – ניזאר
2428 – ניל
2429 – נילי
2430 – נימר
2431 – נימרוד
2432 – נינה
2433 – נינו
2434 – נינט
2435 – נינל
2436 – ניסון
2437 – ניסים
2438 – ניסן
2439 – ניסרין
2440 – ניעמה
2441 – ניפין
2442 – ניצה
2443 – ניצן
2444 – ניצנה
2445 – ניק
2446 – ניקה
2447 – ניקול
2448 – ניקולא
2449 – ניקולאי
2450 – ניקולה
2451 – ניקולס
2452 – ניקי
2453 – ניקיטה
2454 – ניר
2455 – נירה
2456 – נירוז
2457 – נירית
2458 – נירן
2459 – ניתאי
2460 – נלה
2461 – נלי
2462 – נליה
2463 – נמיר
2464 – נמר
2465 – נמרוד
2466 – ננה
2467 – נני
2468 – ננסי
2469 – נסאר
2470 – נסיב
2471 – נסיבה
2472 – נסיה
2473 – נסים
2474 – נסמה
2475 – נסר
2476 – נסרה
2477 – נסרי
2478 – נסרין
2479 – נעאמה
2480 – נעה
2481 – נעומי
2482 – נעים
2483 – נעימה
2484 – נעם
2485 – נעמאן
2486 – נעמאת
2487 – נעמה
2488 – נעמי
2489 – נעמן
2490 – נעמת
2491 – נעמתי
2492 – נפוז
2493 – נפיסה
2494 – נפתלי
2495 – נצח
2496 – נצחיה
2497 – נצר
2498 – נקדם
2499 – נרג'ס
2500 – נרגס
2501 – נרדין
2502 – נרי
2503 – נריה
2504 – נרימאן
2505 – נרימן
2506 – נרמין
2507 – נרקיס
2508 – נשאת
2509 – נתאי
2510 – נתאלי
2511 – נתי
2512 – נתיב
2513 – נתלי
2514 – נתן
2515 – נתנאל
2516 – נתנאלה
2517 – נתניאל