2786 – עאדל
2787 – עאהד
2788 – עאוני
2789 – עאטף
2790 – עאיד
2791 – עאידה
2792 – עאיישה
2793 – עאישה
2794 – עאליה
2795 – עאמר
2796 – עאסם
2797 – עארף
2798 – עבאס
2799 – עבד
2800 – עבדאל
2801 – עבדאלה
2802 – עבדאללה
2803 – עבדאלרחמן
2804 – עבדו
2805 – עבדול
2806 – עבדל
2807 – עבדללה
2808 – עביר
2809 – עבלא
2810 – עבלה
2811 – עדה
2812 – עדו
2813 – עדי
2814 – עדיאל
2815 – עדיה
2816 – עדינה
2817 – עדית
2818 – עדלה
2819 – עדן
2820 – עדנאן
2821 – עדנה
2822 – עהד
2823 – עואד
2824 – עואטף
2825 – עובד
2826 – עובדיה
2827 – עובידה
2828 – עוביידה
2829 – עודאי
2830 – עודד
2831 – עודה
2832 – עודי
2833 – עודיי
2834 – עוואד
2835 – עווד
2836 – עוז
2837 – עוזי
2838 – עוזיאל
2839 – עוזר
2840 – עולא
2841 – עולה
2842 – עומאר
2843 – עומר
2844 – עומרי
2845 – עוני
2846 – עוסמאן
2847 – עופר
2848 – עופרה
2849 – עופרי
2850 – עורסאן
2851 – עותמאן
2852 – עז
2853 – עזאלדין
2854 – עזאם
2855 – עזאת
2856 – עזה
2857 – עזי
2858 – עזיה
2859 – עזיז
2860 – עזיזה
2861 – עזמי
2862 – עזר
2863 – עזרא
2864 – עזרי
2865 – עזריאל
2866 – עזריה
2867 – עזת
2868 – עטא
2869 – עטאללה
2870 – עטאף
2871 – עטיה
2872 – עטייה
2873 – עטל
2874 – עטר
2875 – עטרה
2876 – עטרת
2877 – עיאד
2878 – עיד
2879 – עידה
2880 – עידו
2881 – עידית
2882 – עידן
2883 – עיז
2884 – עיזאת
2885 – עיטאף
2886 – עיישה
2887 – עילאי
2888 – עילי
2889 – עילית
2890 – עילם
2891 – עימאד
2892 – עימראן
2893 – עינב
2894 – עינבל
2895 – עינבר
2896 – עינת
2897 – עיסא
2898 – עיסאם
2899 – עיסה
2900 – עיפאף
2901 – עירא
2902 – עירד
2903 – עירית
2904 – עירן
2905 – עישה
2906 – עלא
2907 – עלאא
2908 – עלה
2909 – עלי
2910 – עליא
2911 – עליאן
2912 – עליה
2913 – עליז
2914 – עליזה
2915 – עליס
2916 – עליסה
2917 – עלם
2918 – עלמה
2919 – עמאד
2920 – עמאר
2921 – עמוס
2922 – עמי
2923 – עמיאל
2924 – עמיד
2925 – עמיהוד
2926 – עמיחי
2927 – עמינדב
2928 – עמיעד
2929 – עמיקם
2930 – עמיר
2931 – עמירה
2932 – עמירם
2933 – עמית
2934 – עמל
2935 – עמליה
2936 – עמנואל
2937 – עמנואלה
2938 – עמר
2939 – עמראן
2940 – עמרו
2941 – עמרי
2942 – עמרם
2943 – עמרן
2944 – ענאד
2945 – ענאיה
2946 – ענאן
2947 – ענב
2948 – ענבל
2949 – ענבר
2950 – ענן
2951 – ענר
2952 – ענת
2953 – ענתי
2954 – עסאם
2955 – עסלה
2956 – עפאף
2957 – עפו
2958 – עפיף
2959 – עפיפה
2960 – עפר
2961 – עפרה
2962 – עפרי
2963 – עצאם
2964 – עצמון
2965 – עקאב
2966 – עקיבא
2967 – עקל
2968 – ערבה
2969 – ערד
2970 – ערוב
2971 – ערוה
2972 – ערין
2973 – עריפה
2974 – ערן
2975 – ערפאת
2976 – עשהאל
2977 – עשירה
2978 – עתליה