עבור עיריית ת"א
אגף הפיקוח.

א.ג.נ

בתאריך 20.1.12 קיבלתי דו"ח חניה שמספרו XXXXX
לפי התשובות שלכם עד היום לדוחות קודמים הבנתי שאין טעם בשכנועים מכל סוג, ואין טעם שאסביר לכם שבדרך כלל אתם מאשרים לחנות בלילה במקום בו חניתי ואינכם רושמים שם דוחות.

לכן, בלי להכביר מילים, אבקש לבטל לי את הדו"ח הספציפי. דו"חות קודמים שילמתי ללא בעיה, ויהיה פייר מצד העיריה להתחשב בי מעט ולבטל לי דו"ח פעם בתקופה, בעיקר במצב הכלכלי הקשה מאוד כיום.

בברכה