• Aarav – מקורו בהודי, משמש לתאר אדם מוכשר וחכם
 • Ava – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם נאה
 • Benjamin – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם טוב ונאה
 • Clara – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Dylan – מקורו בסקוטית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Ella – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Ethan – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם טוב ונאה
 • Felicity – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם מעוניין ושמח
 • Gabriel – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Harper – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם חכם ונאה
 • Wyatt – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Xavier – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם מעוניין וחכם
 • Yara – מקורו בערבית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Zane – מקורו בסקוטית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Aiden – מקורו באיטלקי, משמש לתאר אדם מעוניין ונאה
 • Bella – מקורו באיטלקי, משמש לתאר אדם נאה
 • Camden – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומשתדל
 • Daisy – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Ethan – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם טוב ונאה
 • Fiona – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Graham – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Harper – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם חכם ונאה
 • Isla – מקורו בסקוטית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Kinsley – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Levi – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Maeve – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Nathaniel – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Ophelia – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Payton – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Quinn – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Rowan – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Sadie – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Toby – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Una – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Violet – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Willa – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Kira – מקורו בסקוטית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Leo – מקורו באיטלקי, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Mia – מקורו באיטלקי, משמש לתאר אדם נאה
 • Nathan – מקורו בעברית, משמש לתאר אדם טוב ונאה
 • Olivia – מקורו בלטיני, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Penelope – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Quinn – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Rowan – מקורו בגאלית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Sophia – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה וחכם
 • Tessa – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם נאה ומעוניין
 • Victor – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם משתדל
 • Wyatt – מקורו באנגלית, משמש לתאר אדם משתדל ונאמן
 • Xavier – מקורו בפורטוגזית, משמש לתאר אדם מעוניין וחכם