שמירת מרחק

מה המטרה הנסיעה ללא שמירת מרחק? תמיד שומעים את התירוץ הקבוע: אם אני שומר מרחק מישהו יכנס לפני. ואם זה יקרה אז מה? אם שמרת מרחק מוגזם באמת רכבים יכנסו לפניך ללא הרף. אבל אם שמרת מרחק תקין ועדיין נכנסים רכבים לפניך, עליך לדעת שבכביש נוסעים טיפוסים רבים ומשונים, הרבה מהם...