עקיפת רכב שנוסע בצורה גרועה

ישנם נהגים אשר נוסעים בצורה איטית מהמקובל ומעכבים את התנועה. לעיתים נוסעים בדיוק במהירות המותרת, ואז שומרים על החוק, ולעיתים נוסעים לאט מדי ויוצרים הפרעה בכביש. כאשר אתה נוהג אחרי רכב איטי מהמקובל, תנסה בוודאי לעקוף אותו בהקדם האפשרי. כאשר לא ניתן לעקוף אותו אפשר לאבד...