נתוני תאונות דרכים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מדינת ישראל הודעה לעיתונות פקס: 02-6521340 info@cbs.gov.il : דוא"ל www.cbs.gov.il : אתר כתבה: יונת קנת- שינפלד, גף תעבורה לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 02-6527845 _________________________________________________________________________...