מסחר ברחוב שינקין

השינוי בטיב המסחר ברחוב שינקין בעשרים השנים האחרונות החל שינוי דמוגרפי ברחוב שינקין ובסביבתו. תושבים ותיקים רבים נפטרו, והתפנו דירות רבות להשכרה. האזור החל להתמלא בצעירים מהפריפריה אשר עסקו באמנות, שירה, מופעי רחוב וכדומה. עם שנוי האוכלוסייה החל גם שינוי בהיצע המסחרי...