אתר הוראות לרשותך, שלח הוראות בתחומך ותקבל פרסום חינם!

אתר הוראות הוקם כדי לרכז הוראות מכל הסוגים. אם אתה מעונין לשלוח הוראות מכל סוג, אשר זכויות היוצרים על התוכן הכתוב הן שלך, או בכל פנייה אחרת, השתמש בדואר זה. השימוש באתר הוראות הינו על אחריותך וכפוף לתנאי...

הוראות פתיחה באש

הוראות פתיחה באש מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית הוראות פתיחה באש הן סדרה של פקודות והוראות מסודרות שנושאי נשק חם, ובעיקר חיילים, צריכים למלא ולבצע לפני תחילת ירי כלפי דמויות חשודות, שלפי שיקול דעת נושא הנשק, ולפי ההוראות באזור, מהוות סכנה לחייו של נושא הנשק או כל...