חומרים תכונות ושימושים תכונות החומר.כיתה ז

חלק א', כיתה ז' חומרים: תכונות ושימושים תכונות החומר. צבע: נקלט במוח לפי אורך גל האור שמפיק החפץ. ריח: קליטת כימיקלים מהאוויר ע"י נוירונים, שמועבר הישר למרכז הריח במוח לעומת חושים אחרים. טעם: נקלט ע"י בלוטות על הלשון בשם "פקעיות טעם". חלקן מיועדות...