בישראל יש ספרות ילדים עניפה.

מספרם של הסופרים הישראלים הכותבים לילדים הוא גדול מאוד. סופרים רבים הכותבים למבוגרים משלבים בכתיבתם גם ספרים וסיפורים לילדים. למשל – הסופר דוד גרוסמן כתב את הספר השפה המיוחדת של אורי. הסופר מאיר שלו כתב את הספר הכינה נחמה והספר אבא עושה בושות. הסופר אתגר קרת שכתב את...