במקרה של גשם: הולך הרגל רואה היטב את הכביש והנהגים אבל הנהג לא.
צריך לדעת שכאשר יורד גשם קל או זמן קצר לאחר שירד גשם, האויר צלול ונקי והולך הרגל רואה היטב את הכביש ואת המכוניות. אולם הראות של הנהג עשויה להיות נמוכה מאוד! במקרים רבים יש הצטברות משמעותית של אדים על גבי חלונות הרכב, והדבר מפריע מאוד לראייה התקינה של הנהג.
האויר הצלול גורם לאשלייה אצל הולך הרגל והוא סבור שגם הנהג רואה היטב כמוהו.
לכן בכל מקרה של גשם יש להזהר ולדעת שהנהג אינו רואה אותך היטב! השילוב של אדים על החלון, כביש רטוב וראייה צלולה באויר נקי אצל הולך הרגל ולא אצל הנהג, עשוי להיות מסוכן!