מסתבר לאחרונה, שמחלת הציליאק מופיעה אצל קשישים יותר מאשר בעבר.
מחקר שהתפרסם בAnnals of Medicine גילה כי השפעות סביבתיות עלולות לפגוע בחיסון הטבעי של הגוף בהקשר להשפעת גלוטן על הגוף.
החוקרים בדקו גם השפעה גנטית ולא מצאו עדויות לכך שיש השפעה גנטית משמעותית על העלייה בשכיחות מחלת הציליאק.
מחלת ציליאק עשויה להופיע גם בגיל מבוגר בפעם הראשונה.
המחקר סקר מעל 5000 משתתפים, נמשך כ25 שנה ומסקנותיו העיקריות היו שמחלת הציליאק עשויה להופיע בכל גיל ויתכן שמופיעה עקב השפעות סביבתיות לא רצויות לגוף ולמערכת החיסון.
עד מסקנות מחקר זה נטו להעריך בדרך כלל שמחלת ציליאק מופיעה בלידה או בגיל צעיר.
.
שכיחות הופעת ציליאק עלתה בצורה משמעותית משנת 1974, זמן התחלת המחקר, אולם יש להמשיך ולחקור את הנושא עקב קשיים בשמירה על תקן מדויק ואחידות במחקר ממושך זה.