רחוב שינקין, היוצרים והאמנים שבו, הינו רחוב בעל זיקה חילונית תל אביבית ברורה. אמנים רבים הנם בעלי דעה פוליטית שמאלנית, המרוחקת מהדת ומסמלי היהדות. למרות זאת, ואולי דווקא עקב זאת, נמצא ברחוב שינקין מרכז דתי מפותח הכולל חסידי גור אשר השתכנו במקום מתוך שליחות של האדמו"ר, ובית חב"ד המרכזי של תל אביב אשר מתקיימות בו פעילויות רבות לאורך השנה, לרבות במועדים וחגי ישראל.
מאחורי גינת שינקין נמצא בית כנסת גדול המרכז אליו תושבים רבים מאוד מהאזור.
בניגוד לטענות שנשמעו מצד גורמים קיצוניים, התושבים החילוניים והדתיים מסתדרים היטב אחד עם השני, תוך כדי כבוד הדדי והתחשבות, ולא ידועים מקרים של חיכוכים משמעותיים הקשורים לדת בכל מתחם שינקין והאזור.
המועצה הדתית של תל אביב מנסה בשנים האחרונות לחזק את המוסדות הדתיים בעיר ולהעצים את הצד הדתי של העיר. לאחר מספר עשורים בהם הלכה תל אביב והתרוקנה מתושביה הדתיים, החליטה קבוצת אנשים, ביניהם אנשי חב"ד, אנשי המועצה הדתית, רב העיר ותושבים נוספים לעצור את הפרץ, להחזר עטרה ליושנה ולעודד פעילות דתית מתונה ואיכותית ברחבי העיר, אשר פונה גם לקהל חילוני או למי שמבקש להתחזק ולמצוא דרך חדשה ישנה.