1693 – כאוכב
1694 – כאוסר
1695 – כאותר
1696 – כאיד
1697 – כאלד
1698 – כאמל
1699 – כאמלה
1700 – כארם
1701 – כדורי
1702 – כוכב
1703 – כוכבה
1704 – כוכבית
1705 – כיאן
1706 – כיפאח
1707 – כליל
1708 – כליפה
1709 – כלנית
1710 – כלתום
1711 – כמאל
1712 – כמוס
1713 – כמיל
1714 – כמיליא
1715 – כמיליה
1716 – כנאר
1717 – כנרת
1718 – כפא
1719 – כפאח
1720 – כפאיה
1721 – כפיר
1722 – כראם
1723 – כרים
1724 – כרימה
1725 – כריסטיאן
1726 – כריסטין
1727 – כריסטינה
1728 – כריסתין
1729 – כרם
1730 – כרמי
1731 – כרמית
1732 – כרמל
1733 – כרמלה
1734 – כרמן
1735 – כתריאל