1736 – לאה
1737 – לאו
1738 – לאון
1739 – לאונורה
1740 – לאוניד
1741 – לאונרד
1742 – לאונרדו
1743 – לאופולד
1744 – לאורה
1745 – לאנא
1746 – לאנה
1747 – לארא
1748 – לארה
1749 – לב
1750 – לביא
1751 – לביאה
1752 – לביב
1753 – לביבה
1754 – לבן
1755 – לבנה
1756 – לבנת
1757 – לדה
1758 – לדיסלב
1759 – להב
1760 – לואי
1761 – לואיז
1762 – לואיזה
1763 – לואיי
1764 – לואיס
1765 – לואיסה
1766 – לובה
1767 – לובוב
1768 – לובנא
1769 – לובנה
1770 – לודויג
1771 – לודמילה
1772 – לוטה
1773 – לוטי
1774 – לוטם
1775 – לוטן
1776 – לוטפי
1777 – לוטפיה
1778 – לוטפייה
1779 – לוי
1780 – לויזה
1781 – לויס
1782 – לולה
1783 – לולו
1784 – לוליטה
1785 – לונא
1786 – לונה
1787 – לוסי
1788 – לוסיאן
1789 – לוסיה
1790 – לופו
1791 – לוציה
1792 – לור
1793 – לורה
1794 – לורט
1795 – לורי
1796 – לורין
1797 – לוריס
1798 – לורן
1799 – לורנה
1800 – לורנס
1801 – לזר
1802 – לטיף
1803 – לטיפה
1804 – לטם
1805 – לי
1806 – ליא
1807 – ליאב
1808 – ליאה
1809 – ליאו
1810 – ליאון
1811 – ליאוניד
1812 – ליאונרד
1813 – ליאור
1814 – ליאורה
1815 – ליאל
1816 – ליאלי
1817 – ליאם
1818 – ליאן
1819 – ליאנה
1820 – ליאת
1821 – ליב
1822 – ליבא
1823 – ליבה
1824 – ליבי
1825 – ליביה
1826 – ליביו
1827 – ליבנת
1828 – ליבת
1829 – ליגל
1830 – לידה
1831 – לידור
1832 – לידיה
1833 – לידן
1834 – לידר
1835 – ליה
1836 – ליהי
1837 – ליהיא
1838 – ליובה
1839 – ליובוב
1840 – ליודמילה
1841 – ליז
1842 – ליזה
1843 – ליזט
1844 – ליזי
1845 – ליטל
1846 – לייב
1847 – לייבה
1848 – לייה
1849 – לייזר
1850 – ליילה
1851 – ליית
1852 – לילא
1853 – לילה
1854 – לילי
1855 – ליליאן
1856 – ליליאנה
1857 – ליליה
1858 – לילית
1859 – לילך
1860 – לימור
1861 – לין
1862 – לינא
1863 – לינדא
1864 – לינדה
1865 – לינה
1866 – לינוי
1867 – לינור
1868 – ליסה
1869 – ליעד
1870 – ליעוז
1871 – ליעם
1872 – ליפא
1873 – ליפז
1874 – ליקה
1875 – ליר
1876 – לירוי
1877 – לירון
1878 – לירז
1879 – לירי
1880 – לירן
1881 – לישי
1882 – לית
1883 – ללה
1884 – ללי
1885 – למא
1886 – למאר
1887 – למיא
1888 – למיה
1889 – למיס
1890 – למלם
1891 – למרה
1892 – לנא
1893 – לנה
1894 – לני
1895 – לסלו
1896 – לסלי
1897 – לרה
1898 – לרין
1899 – לריסה