2979 – פאדי
2980 – פאדיה
2981 – פאדל
2982 – פאוזי
2983 – פאוזיה
2984 – פאוזייה
2985 – פאול
2986 – פאולה
2987 – פאולט
2988 – פאולין
2989 – פאולינה
2990 – פאטמה
2991 – פאטן
2992 – פאידה
2993 – פאיז
2994 – פאיזה
2995 – פאינה
2996 – פאיק
2997 – פאיקה
2998 – פאלח
2999 – פאני
3000 – פאניה
3001 – פאר
3002 – פארוק
3003 – פארס
3004 – פאתן
3005 – פאתנה
3006 – פביאן
3007 – פבל
3008 – פבלו
3009 – פדא
3010 – פדאא
3011 – פדה
3012 – פדוא
3013 – פדוה
3014 – פדיה
3015 – פדייה
3016 – פדילה
3017 – פדל
3018 – פדרו
3019 – פהד
3020 – פהים
3021 – פהימה
3022 – פהמי
3023 – פואד
3024 – פואז
3025 – פוזי
3026 – פוזיה
3027 – פוזייה
3028 – פול
3029 – פולה
3030 – פולט
3031 – פולי
3032 – פוליה
3033 – פולין
3034 – פולינה
3035 – פועה
3036 – פורטונה
3037 – פורים
3038 – פורסאן
3039 – פורת
3040 – פז
3041 – פזית
3042 – פח'רי
3043 – פח'ריה
3044 – פחרי
3045 – פטום
3046 – פטמה
3047 – פטר
3048 – פטרו
3049 – פטריסיה
3050 – פטריציה
3051 – פטריק
3052 – פיאד
3053 – פיבי
3054 – פיגא
3055 – פיגה
3056 – פידא
3057 – פידאא
3058 – פיודור
3059 – פיוטר
3060 – פיטר
3061 – פיי
3062 – פייבל
3063 – פייגא
3064 – פייגה
3065 – פייגי
3066 – פייסל
3067 – פייר
3068 – פיליס
3069 – פיליפ
3070 – פימה
3071 – פינחס
3072 – פיני
3073 – פיסל
3074 – פיראס
3075 – פירה
3076 – פירוז
3077 – פיריאל
3078 – פישל
3079 – פלאח
3080 – פלג
3081 – פלה
3082 – פלור
3083 – פלורה
3084 – פלורי
3085 – פלורין
3086 – פלורנס
3087 – פליציה
3088 – פליקס
3089 – פלסטין
3090 – פמלה
3091 – פנחס
3092 – פנטה
3093 – פנטהון
3094 – פנטנש
3095 – פני
3096 – פניה
3097 – פנינה
3098 – פנינית
3099 – פסח
3100 – פסיה
3101 – פסקל
3102 – פערל
3103 – פפי
3104 – פראדל
3105 – פראס
3106 – פרג
3107 – פרג'
3108 – פרד
3109 – פרדה
3110 – פרדוס
3111 – פרדי
3112 – פרדריק
3113 – פרדריקה
3114 – פרומה
3115 – פרומט
3116 – פרוספר
3117 – פרוק
3118 – פרח
3119 – פרחאן
3120 – פרחאת
3121 – פרחה
3122 – פרחיה
3123 – פרי
3124 – פריאל
3125 – פריבה
3126 – פריד
3127 – פרידה
3128 – פרידריך
3129 – פריחה
3130 – פריידא
3131 – פריידה
3132 – פרימה
3133 – פריץ
3134 – פרל
3135 – פרלה
3136 – פרננד
3137 – פרננדו
3138 – פרנסין
3139 – פרנסיס
3140 – פרנץ
3141 – פרנק
3142 – פרץ
3143 – פשה
3144 – פתחי
3145 – פתחיה
3146 – פתחייה