1541 – יאזן
1542 – יאיר
1543 – יאמן
1544 – יאן
1545 – יאנה
1546 – יאנינה
1547 – יאסין
1548 – יאסמין
1549 – יאסר
1550 – יארא
1551 – יארה
1552 – יארוסלב
1553 – יבגני
1554 – יבגניה
1555 – יבדוקיה
1556 – יבסיי
1557 – יגאל
1558 – יגור
1559 – יגיל
1560 – יגל
1561 – ידידה
1562 – ידידיה
1563 – ידין
1564 – יהב
1565 – יהודה
1566 – יהודית
1567 – יהונתן
1568 – יהורם
1569 – יהושוע
1570 – יהושע
1571 – יהל
1572 – יהלום
1573 – יהלי
1574 – יואב
1575 – יואל
1576 – יואלה
1577 – יואן
1578 – יואנה
1579 – יובל
1580 – יוגב
1581 – יוהן
1582 – יוהנה
1583 – יוחאי
1584 – יוחנן
1585 – יוטא
1586 – יוטה
1587 – יוכבד
1588 – יוכי
1589 – יולי
1590 – יוליאן
1591 – יוליאנה
1592 – יוליה
1593 – יוליוס
1594 – יולנד
1595 – יולנדה
1596 – יום
1597 – יומנא
1598 – יומנה
1599 – יון
1600 – יונה
1601 – יוני
1602 – יונית
1603 – יונס
1604 – יונת
1605 – יונתן
1606 – יוסוף
1607 – יוסי
1608 – יוסף
1609 – יוספה
1610 – יוספינה
1611 – יוסר
1612 – יוסרא
1613 – יוסרה
1614 – יוסרי
1615 – יועד
1616 – יורי
1617 – יורם
1618 – יותם
1619 – יזאן
1620 – יזהר
1621 – יזיד
1622 – יזן
1623 – יחזקאל
1624 – יחיא
1625 – יחיאל
1626 – יחיה
1627 – יחיעם
1628 – יטה
1629 – יטי
1630 – יליזבטה
1631 – ילנה
1632 – ים
1633 – ימאמה
1634 – ימימה
1635 – ימין
1636 – ימית
1637 – ימנה
1638 – ינאי
1639 – ינאל
1640 – ינה
1641 – ינון
1642 – ינטה
1643 – יניב
1644 – ינינה
1645 – יניר
1646 – ינקו
1647 – ינקל
1648 – יסכה
1649 – יסמין
1650 – יסמינה
1651 – יעיש
1652 – יעל
1653 – יעלה
1654 – יעלי
1655 – יעקב
1656 – יעקוב
1657 – יערה
1658 – יערית
1659 – יפה
1660 – יפים
1661 – יפית
1662 – יפעה
1663 – יפעת
1664 – יפת
1665 – יפתח
1666 – יצחק
1667 – יקוט
1668 – יקותיאל
1669 – יקטרינה
1670 – יקין
1671 – יקיר
1672 – יקירה
1673 – יראת
1674 – ירדן
1675 – ירדנה
1676 – ירוחם
1677 – ירון
1678 – ירוסלב
1679 – ירושה
1680 – ירחמיאל
1681 – יריב
1682 – ירין
1683 – ירמיהו
1684 – ישועה
1685 – ישי
1686 – ישכר
1687 – ישעיה
1688 – ישעיהו
1689 – ישראל
1690 – ישראלה
1691 – יששכר
1692 – יתרב