1353 – ח'אולה
1354 – ח'אלד
1355 – ח'אלדיה
1356 – ח'דיג'ה
1357 – ח'דר
1358 – ח'דרה
1359 – ח'ולוד
1360 – ח'זנה
1361 – ח'ייר
1362 – ח'יר
1363 – ח'יריה
1364 – ח'יתאם
1365 – ח'לוד
1366 – ח'ליל
1367 – ח'תאם
1368 – חאג'ה
1369 – חאולה
1370 – חאזם
1371 – חאכמה
1372 – חאלד
1373 – חאמד
1374 – חאנין
1375 – חאפז
1376 – חאתם
1377 – חביב
1378 – חביבה
1379 – חבצלת
1380 – חגאי
1381 – חגי
1382 – חגית
1383 – חדוה
1384 – חדיג'ה
1385 – חדיגה
1386 – חדר
1387 – חדרה
1388 – חואן
1389 – חואנה
1390 – חובב
1391 – חוה
1392 – חווה
1393 – חוולה
1394 – חולה
1395 – חולוד
1396 – חוליו
1397 – חונה
1398 – חוסאם
1399 – חוסה
1400 – חוסיין
1401 – חוסין
1402 – חוסם
1403 – חוסני
1404 – חוסניה
1405 – חוסנייה
1406 – חופית
1407 – חורחה
1408 – חוריה
1409 – חורייה
1410 – חושן
1411 – חזי
1412 – חזנה
1413 – חזקיה
1414 – חזקיהו
1415 – חי
1416 – חיאת
1417 – חיה
1418 – חיותה
1419 – חייה
1420 – חיים
1421 – חייקה
1422 – חייריה
1423 – חילוה
1424 – חיסין
1425 – חיסן
1426 – חיריה
1427 – חירייה
1428 – חיתאם
1429 – חכם
1430 – חכמאת
1431 – חכמת
1432 – חלא
1433 – חלה
1434 – חלוד
1435 – חלוה
1436 – חלי
1437 – חליל
1438 – חלימה
1439 – חלמי
1440 – חמאד
1441 – חמאדה
1442 – חמד
1443 – חמדאן
1444 – חמדה
1445 – חמדי
1446 – חמוד
1447 – חמודה
1448 – חמודי
1449 – חמוטל
1450 – חמזה
1451 – חמזי
1452 – חמיד
1453 – חמידה
1454 – חמיס
1455 – חמיסה
1456 – חממה
1457 – חן
1458 – חנא
1459 – חנאן
1460 – חנה
1461 – חנוך
1462 – חנוכה
1463 – חנום
1464 – חני
1465 – חנין
1466 – חנינה
1467 – חניפה
1468 – חנית
1469 – חניתה
1470 – חנן
1471 – חננאל
1472 – חנניה
1473 – חסאם
1474 – חסאן
1475 – חסיבה
1476 – חסידה
1477 – חסיה
1478 – חסיין
1479 – חסין
1480 – חסן
1481 – חסנה
1482 – חפיזה
1483 – חפצי
1484 – חפציבה
1485 – חרבה
1486 – חרות
1487 – חתאם
1488 – חתון