1260 – ז'אן
1261 – ז'אנה
1262 – ז'אק
1263 – ז'נה
1264 – ז'נט
1265 – ז'נטה
1266 – ז'ניה
1267 – ז'ק
1268 – ז'קי
1269 – ז'קלין
1270 – זאב
1271 – זאדה
1272 – זאהי
1273 – זאהר
1274 – זאור
1275 – זאיד
1276 – זאידה
1277 – זאן
1278 – זאנה
1279 – זאק
1280 – זבולון
1281 – זבידה
1282 – זהבה
1283 – זהבית
1284 – זהור
1285 – זהידה
1286 – זהיה
1287 – זהייה
1288 – זהירה
1289 – זהר
1290 – זהרה
1291 – זהרי
1292 – זהריה
1293 – זואי
1294 – זוהדי
1295 – זוהייר
1296 – זוהיר
1297 – זוהר
1298 – זוהרה
1299 – זויה
1300 – זולטן
1301 – זולי
1302 – זוליט
1303 – זופיה
1304 – זורב
1305 – זורה
1306 – זיאד
1307 – זיגמונד
1308 – זיגפריד
1309 – זיד
1310 – זידאן
1311 – זיו
1312 – זיוה
1313 – זיוית
1314 – זייד
1315 – זיינב
1316 – זילפה
1317 – זימבול
1318 – זין
1319 – זינאידה
1320 – זינאת
1321 – זינב
1322 – זינה
1323 – זינובי
1324 – זיסל
1325 – זכאי
1326 – זכי
1327 – זכיה
1328 – זכייה
1329 – זכר
1330 – זכריא
1331 – זכריה
1332 – זלדה
1333 – זלטה
1334 – זליג
1335 – זלמה
1336 – זלמן
1337 – זלפה
1338 – זמזם
1339 – זמיר
1340 – זמירה
1341 – זמנה
1342 – זן
1343 – זנה
1344 – זנט
1345 – זני
1346 – זק
1347 – זקי
1348 – זקלין
1349 – זרח
1350 – זרי
1351 – זרינה
1352 – זריפה