1144 – ואאל
1145 – ואאם
1146 – ואדים
1147 – ואיל
1148 – ואל
1149 – ואליד
1150 – ואלרי
1151 – ואסים
1152 – ואסף
1153 – ואפי
1154 – וג'דאן
1155 – וג'די
1156 – וג'יה
1157 – וג'יהה
1158 – וגדאן
1159 – וגדי
1160 – וגיה
1161 – וגיהה
1162 – ודאד
1163 – ודחה
1164 – ודים
1165 – ודיע
1166 – והיב
1167 – והיבה
1168 – וואיל
1169 – וואל
1170 – וואסים
1171 – וודאד
1172 – וודה
1173 – וויליאם
1174 – וויסאם
1175 – וולא
1176 – וולאא
1177 – וולטר
1178 – ווליד
1179 – וולף
1180 – ווסאם
1181 – ווסים
1182 – וועד
1183 – וופא
1184 – וופאא
1185 – וורד
1186 – וורוד
1187 – וורקה
1188 – וורקו
1189 – וורקנש
1190 – וחיד
1191 – וטפה
1192 – ויאולט
1193 – ויאולטה
1194 – ויאם
1195 – ויאצ'סלב
1196 – ויאצסלב
1197 – וידאד
1198 – וידה
1199 – ויויאן
1200 – ויויאנה
1201 – ויולה
1202 – ויולט
1203 – ויולטה
1204 – ויולית
1205 – ויטאלי
1206 – ויטה
1207 – ויטוריו
1208 – ויטל
1209 – ויטלי
1210 – וילהלם
1211 – וילי
1212 – ויליאם
1213 – וילמה
1214 – ויסאל
1215 – ויסאם
1216 – ויצ'סלב
1217 – ויצמן
1218 – ויקטור
1219 – ויקטורי
1220 – ויקטוריה
1221 – ויקי
1222 – וירה
1223 – ולא
1224 – ולאא
1225 – ולדה
1226 – ולדימיר
1227 – ולדיסלב
1228 – ולדיסלבה
1229 – ולדלן
1230 – ולטר
1231 – וליד
1232 – ולנטין
1233 – ולנטינה
1234 – ולרי
1235 – ולריה
1236 – ונדה
1237 – ונסה
1238 – ונרה
1239 – וסאל
1240 – וסאם
1241 – וסבולוד
1242 – וסילה
1243 – וסילי
1244 – וסים
1245 – וספיה
1246 – ועד
1247 – ופא
1248 – ופאא
1249 – ופיק
1250 – ופיקה
1251 – וצ'סלב
1252 – וקטוריה
1253 – ורד
1254 – ורדה
1255 – ורדית
1256 – ורה
1257 – ורוד
1258 – ורוניק
1259 – ורוניקה