1049 – האג'ר
1050 – האגר
1051 – האדי
1052 – האדיה
1053 – האיל
1054 – האלה
1055 – האני
1056 – הארון
1057 – האשם
1058 – הבא
1059 – הבה
1060 – הבטם
1061 – הבטמו
1062 – הגר
1063 – הדאיה
1064 – הדי
1065 – הדיה
1066 – הדיל
1067 – הדס
1068 – הדסה
1069 – הדר
1070 – הדרה
1071 – הוגו
1072 – הוד
1073 – הודא
1074 – הודה
1075 – הודיה
1076 – הוידה
1077 – הונידה
1078 – הזאר
1079 – היא
1080 – היאם
1081 – היבא
1082 – היבה
1083 – היגר
1084 – הייא
1085 – הייגר
1086 – היימן
1087 – הייתם
1088 – הילאל
1089 – הילאנה
1090 – הילדה
1091 – הילה
1092 – הילי
1093 – הילית
1094 – הילל
1095 – הינד
1096 – הינדא
1097 – הינדה
1098 – היפא
1099 – היפאא
1100 – הירש
1101 – הישאם
1102 – היתאם
1103 – היתם
1104 – הלא
1105 – הלאל
1106 – הלה
1107 – הלינה
1108 – הלית
1109 – הלל
1110 – הללי
1111 – הלן
1112 – הלנה
1113 – המאם
1114 – הנא
1115 – הנאא
1116 – הנאדי
1117 – הנד
1118 – הנדה
1119 – הנדי
1120 – הנה
1121 – הני
1122 – הניה
1123 – הנייה
1124 – הנס
1125 – הנרי
1126 – הנריאטה
1127 – הנריטה
1128 – הנריך
1129 – הנריק
1130 – הענא
1131 – הקטור
1132 – הראל
1133 – הרברט
1134 – הרולד
1135 – הרטה
1136 – הרי
1137 – הרמינה
1138 – הרמן
1139 – הרצל
1140 – הרצליה
1141 – הרש
1142 – הרשקו
1143 – השאם