713 – ג'אבר
714 – ג'אד
715 – ג'אדה
716 – ג'אן
717 – ג'אנה
718 – ג'אנית
719 – ג'אק
720 – ג'בר
721 – ג'דיר
722 – ג'האד
723 – ג'האן
724 – ג'ואד
725 – ג'ואהר
726 – ג'ואל
727 – ג'ואן
728 – ג'ואנה
729 – ג'ודי
730 – ג'והינה
731 – ג'והרה
732 – ג'וזיף
733 – ג'וזף
734 – ג'וי
735 – ג'ולי
736 – ג'וליאן
737 – ג'וליאנה
738 – ג'וליה
739 – ג'וליט
740 – ג'ולייט
741 – ג'וליית
742 – ג'ומאנה
743 – ג'ומעה
744 – ג'ון
745 – ג'וני
746 – ג'ונתן
747 – ג'ורג'
748 – ג'ורג'ט
749 – ג'ורג'ית
750 – ג'יהאד
751 – ג'יהאן
752 – ג'יין
753 – ג'ינה
754 – ג'יריס
755 – ג'לאל
756 – ג'מאל
757 – ג'מאלאת
758 – ג'מיל
759 – ג'מילה
760 – ג'נא
761 – ג'נאן
762 – ג'נה
763 – ג'נט
764 – ג'ני
765 – ג'ניה
766 – ג'ניפר
767 – ג'סאן
768 – ג'סיקה
769 – ג'עפר
770 – ג'פרי
771 – ג'ק
772 – ג'קי
773 – ג'קלין
774 – ג'רייס
775 – ג'ריס
776 – ג'רמי
777 – גאבר
778 – גאד
779 – גאדה
780 – גאולה
781 – גאורג
782 – גאורגי
783 – גאזי
784 – גאזיה
785 – גאי
786 – גאיה
787 – גאלב
788 – גאליה
789 – גאן
790 – גאנם
791 – גאק
792 – גארי
793 – גבור
794 – גבי
795 – גבע
796 – גבר
797 – גבריאל
798 – גבריאלה
799 – גבריל
800 – גברין
801 – גד
802 – גדי
803 – גדיר
804 – גדליה
805 – גדליהו
806 – גדעון
807 – גהאד
808 – גהאן
809 – גואד
810 – גואהר
811 – גואל
812 – גואן
813 – גואנה
814 – גודי
815 – גוהר
816 – גוהרה
817 – גוואד
818 – גוזפין
819 – גוטה
820 – גויה
821 – גויס
822 – גולדה
823 – גולדי
824 – גולי
825 – גוליאן
826 – גוליה
827 – גוליט
828 – גולייט
829 – גולן
830 – גולנרה
831 – גומאנה
832 – גומעה
833 – גון
834 – גוני
835 – גונן
836 – גוסון
837 – גוסטב
838 – גוסטבו
839 – גוסטה
840 – גור
841 – גורג
842 – גורגט
843 – גורגי
844 – גורגיה
845 – גורגית
846 – גזאלה
847 – גזל
848 – גזלה
849 – גטהון
850 – גטו
851 – גטנט
852 – גי
853 – גיא
854 – גיאורגי
855 – גידאא
856 – גיהאד
857 – גיהאן
858 – גיורא
859 – גיזל
860 – גיזלה
861 – גיטה
862 – גיטי
863 – גיטל
864 – גיטלה
865 – גייל
866 – גיל
867 – גילברט
868 – גילדה
869 – גילה
870 – גילי
871 – גילית
872 – גילעד
873 – גילת
874 – גינה
875 – גיריס
876 – גיתית
877 – גל
878 – גלאל
879 – גלב
880 – גלדיס
881 – גלה
882 – גלוריה
883 – גלי
884 – גליה
885 – גליל
886 – גלילה
887 – גלינה
888 – גלית
889 – גלעד
890 – גמאל
891 – גמיל
892 – גמילה
893 – גמיעה
894 – גמלאת
895 – גמליאל
896 – גמעה
897 – גן
898 – גנא
899 – גנאדי
900 – גנאן
901 – גנדי
902 – גנה
903 – גנט
904 – גני
905 – גניה
906 – גניפר
907 – גנית
908 – גנריאטה
909 – גנריך
910 – גסאן
911 – גסטון
912 – גסיקה
913 – געפר
914 – גפן
915 – גפרי
916 – גק
917 – גקלין
918 – גראם
919 – גרגורי
920 – גרדה
921 – גרטה
922 – גרטרוד
923 – גרי
924 – גריגורי
925 – גרייס
926 – גריס
927 – גרישה
928 – גרלד
929 – גרמן
930 – גרסיאלה
931 – גרסיה
932 – גרציה
933 – גררד
934 – גרש
935 – גרשון
936 – גשאו
937 – גתית