תחנת שירות אורנג'

שירות אורנג'
חוויותי המפוקפקות בעמדת שירות אורנג' ביד אליהו ליד היכל נוקיה.
אשמח לשתף אתכם באחד הביקורים שלי בתחנת אורנג'.
באחד הימים להמשיך לקרוא תחנת שירות אורנג'