רכב שמתניע עלול לקפוץ

זהירות: הרכב קופץ!
רכב אוטומטי ניתן להתניע רק כאשר אינו נמצא בהילוך, לעומת זאת רכב עם הילוכים ידניים ניתן להתנעה בכל הילוך. כאשר מתניעים רכב ידני שנמצא בהילוך התוצאה תהיה שהרכב יקפוץ קדימה להמשיך לקרוא רכב שמתניע עלול לקפוץ