תיירות, מועדונים ופעילות ילדים בשינקין

תיירים ורחוב שינקין
הצביון המסוים של הרחוב, והשם שיצא לאזור זה, מביאים אליו תיירים רבים מדי שנה.
אולם לרחוב אין להמשיך לקרוא תיירות, מועדונים ופעילות ילדים בשינקין