נתוני תאונות דרכים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מדינת ישראל
הודעה לעיתונות
פקס: 02-6521340 info@cbs.gov.il : דוא"ל www.cbs.gov.il : אתר
כתבה: יונת קנת- שינפלד, גף תעבורה
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 02-6527845
_________________________________________________________________________
ירושלים, כ"ו בניסן, תשע"ב
18 באפריל, 2012
095/2012
ניתוח הנתונים של תאונות הדרכים עם נפגעים בשנת 2011 מגלה: להמשיך לקרוא נתוני תאונות דרכים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה